Lidgeld

Het lidgeld voor het dansseizoen 2021-2022 bedraagt 70€ voor het eerste gezinslid, 65€ voor het tweede en 60€ vanaf het derde gezinslid wonend op hetzelfde adres . Het lidgeld dient betaald te worden op het rekeningnummer van Radanska:
– IBAN : BE95 9792 1664 5158 , BIC : ARSPBE22
– ten name van: FV Radanska
– met duidelijk vermelding voor wie er betaald wordt.

De meeste ziekenfondsen betalen 1 x per jaar een toelage van 10€ tot 30€ uit, als tegemoetkoming voor het lidgeld dat je aan een sportclub betaald.

Dans, en dus ook volksdans, komt hiervoor in aanmerking. Haal het formulier hiervoor bij je ziekenfonds en laat het invullen door je lesgever.

Copyright © 2023 Radanska