Lidgeld

Het lidgeld voor het dansseizoen 2023-2024 bedraagt 85€ voor het eerste gezinslid (80€ voor het tweede gezinslid en 75 euro voor het derde gezinslid).

Voor nieuwelingen gratis 2 kennismakinglessen.

Het lidgeld dient betaald te worden op het rekeningnummer van Radanska:
– IBAN : BE95 9792 1664 5158 , BIC : ARSPBE22
– ten name van: FV Radanska
– met duidelijk vermelding van je naam.
Gelieve te betalen voor 1 oktober 2023

De meeste ziekenfondsen betalen 1 x per jaar een toelage van 12€ voor het onafhankelijke ziekenfonds, bij CM 15€ uit, als tegemoetkoming voor het lidgeld dat je aan een sportclub betaald.

Dans, en dus ook volksdans, komt hiervoor in aanmerking. Haal het formulier hiervoor bij je ziekenfonds en laat het invullen door je lesgever.

Copyright © 2024 Radanska