Historiek

Eind jaren ’90 werd in Ravels onder leiding van Jeanne Versteynen gestart met volksdans als activiteit van de Gezinsbond. Al snel bleek dat er voldoende animo bestond om een eigen groep op te richten.

In september 2006 gingen wij van start als zelfstandige vereniging RADANSKA. Intussen had Jeanne plaatsgemaakt voor Linda Timmermans als lesgeefster en sinds 2014 worden de lessen beurtelings verzorgd door Linda en Dirk Geysels.

Behalve de wekelijkse lessen op dinsdagavond, organiseren wij onze jaarlijkse instuif op de derde zaterdag in november.